FOTEG İSTANBUL 2022

15.GIDA İŞLEME TEKNOLOJİLERİ ULUSLARARASI İHTİSAS FUARI

9-11 HAZİRAN 2022 / İSTANBUL FUAR MERKEZİ / HALL 1-3

4. Sanayi Devrimine hazır mısınız ?

Moderatörlüğünü TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zeki Taydaş’ın yaptığı “4. Sanayi Devrimi, Yapay Zeka, E-Kalite ve Gıda Sanayi” başlıklı konferans, Pamukkale Seminer Salonu’nda, 2 oturumlu olarak düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu bilimsel toplantının konuşmacıları, 4. Endüstri devriminin gıda sektörüne etkilerini tüm yönleriyle tartışarak geleceğe ışık tuttular.


Prof. Dr. Zehra Ayhan: Gıda ambalajlamada yeni teknolojiler
“Akıllı indikatörler ambalajlı gıdanın kalitesi ve güvenliği konusunda tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik görsel uyarı içeren belirteçlerdir. Aktif sistemler ise ambalaj yapısına aktif bileşenler eklenerek gıdanın kalitesi ve güvenliğini artırmayı amaçlayan teknolojilerdir. Nanoteknoloji ile biyopolimerlerin mekanik ve bariyer yapısı gibi birçok özelliğinin geliştirilmesi mümkündür”

Hasan Mordeniz: Kalite 4.0
“Müşteri, üretici ve tedarikçi ile paydaşların yeniden organize olacağı, verilere dayalı dijital iletişim, kalite yaklaşımını da baştan yorumlatacak. Kalite her sanayi döneminde olduğu gibi Endüstri 4.0 ile önemini daha da artırıyor. Dijitalleşme olmazsa olmaz birinci şart olacak.”

Özgür Aksoy: Siber güvenlik, ileri kalite planlamalar, sanal gerçeklik ve süper akıllı toplum
“Geleceğin analiz sistemleri veri madenciliğine dönüşecek. Sistem söylem değiştiriyor. Tarladan çatala değil çataldan tarlaya gıda güvenliği konuşulmaya başlanacak. Ölçme ve analiz teknikleri değişecek.”

Prof. Dr. İsmail Hakkı Boyacı: Endüstri 4.0-veri madenciliği ilişkisi
“Dördüncü sanayi devrimi önemli ve büyük fırsatları getiriyor olmakla beraber ciddi tehlikeleri de içerisinde barındırmaktadır. Gıda sektörünün, dördüncü sanayi devrimiyle ilgili teknolojilerin gelişmesine üretilmesine uyumlaştırılmasına ve etkin bir şekilde kullanılmasına zamanında dahil olması gerekmektedir. Ülkemizin sanayi 4.0 teknolojilerini üretmeden kullanması ülke ekonomisine çok büyük zararlar verecek ve geri dönüşümü olmayan kayıplara neden olacaktır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için Sanayi 4.0 teknolojilerini üretmek ve bütünleştirmek için kamu ve özel sektör olarak tüm gücümüzle çalışmamız gerekmektedir.”

© HKF FUARCILIK A.Ş.    ||    BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.